Perníkářství Dagmar JarešováNab?z?me

Tradičn? pern?čky
srdce, zvonečky, chaloupky, mikul????e a čerty, v??nočn? ozdoby, velikonočn? vaj?čka, zv?????tka, apod.

Pern?kov?? PFka a vizitky pro firmy

Jak??koliv origin??ln? tvary jako d??rky
letadla, lod?, kola, ??ampusov?? lahve, hudebn? n??stroje, knihy, apod.

M????eme pro v??s uspo????dat tak?? p??edv??d?c? akci. Budete si moci vyzkou??et, jak?? to je pern?ky up??ct a nazdobit. A pak samoz??ejm? tak?? sn?st.

Pro organiz??tory trh?? nab?z?me svoji ??čast s historick??m st??nkem a v dobov??m oblečen?.

Kontakt pro objedn??vky:
Pern?k????stv? Dagmar Jare??ov??
N??dra??n? 168
375 01 T??n nad Vltavou
Tel.: +420 608824717
E-mail: dagmar.jaresova@centrum.cz

o nás nabízíme fotogalerie kde nás potkáte kontakt

úvod