Perníkářství Dagmar JarešováSh??n?te netradičn? d??rek k narozenin??m?
Chcete n??padit? a neot??ele propagovat svoji firmu?
Pot??ebujete v??zdobu na v??nočn? st??l či stromeček?
Anebo chcete jen tak n?komu ud?lat radost?
Obra??te se na n??s. Nab?z?me v??m jak tradičn?, tak zcela origin??ln? pern?kov?? v??robky. Pro firmy navrhneme pern?kov?? PFka či vizitky ?? v jak??mkoliv tvaru i velikosti.

Jako d??rek k narozenin??m upečeme jak??koliv tvary podle va??eho p????n?. U?? jsme vyr??b?li trojrozm?rn?? kami??n, britsk?? dvojplo??n?k či kytaru pro muzikanta.

Pro sv??tky a dal??? p???le??itosti nab?z?me tradičn? pern?ky:

  • v??nočn? ozdoby a sv?cny, betl??my, mikul????e a čerty, velikonočn? vaj?čka
  • srdce v??ech velikost?, knihy s v?nov??n?m
  • pern?kov?? chaloupky, pern?kov?? zv?????tka

Pern?ky vyr??b?me v mal?? rodinn?? firm? v T??n? nad Vltavou v Ji??n?ch ?ech??ch. Z tohoto kraje poch??z? i tradičn? receptura na??ich pern?k?? ?? p??ed??van?? v rodin? Jare???? v t??et? generaci.

o nás nabízíme fotogalerie kde nás potkáte kontakt

úvod